Veterinarska Ambulanta Alessandra,Varovnička Br: 6 ,Beograd,Srbija, 011-2401-047 ,063-243-201 , 063-8736- 286

Obeležavanje pasa - tetoviranje pasa

 

Kompletna procedura obeležavanja pasa je odredjena Pravilnikom o obeležavanju pasa i vodjenjem evidencije o obeleženim psima(“Službeni glasnik RS”,115/05) donetim na osnovu Zakona o veterinarstvu. Obavezi obeležavanja pasa podležu svi psi prilikom vakcinacije protiv besnila,mladi psi prilikom prve vakcinacije protiv besnila kao i svi psi koji se unose u zemlju a da pri tome nisu trajno obeleženi u roku od 15 dana od ulaska u zemlju.Takodje ovoj obavezi podležu  psi koji su u tranzitu i psi koji će povremeno boraviti na teritoriji Republike Srbije.
Pravilnikom su predvidjena dva načina obeležavanja pasa: mikročipovima ili tetovir brojevima za pojedinačnu identifikaciju.Mikročip se jednokratno aplikuje pod kožu, u predelu leve strane vrata.Mikročip mora da bude neškodljiv za životinju jer doživotno ostaje u organizmu. Aplikovan mikročip mora biti u skladu sa ISO standardima (11784,11785) prema kojima se jedinstveni broj mikročipa sastoji od 15 cifara.Očitavanje identifikacionog broja sa mikročipa se vrši  odgovarajućim čitačem.
Obeležavanje se prema pravilniku može vršiti i tetovir brojevima koji predstavljaju
identifikacioni broj psa.Tetoviranje rasnih pasa sa pedigreom znači tetovitanje
broja pedigrea(JR broja) na koži u predeo unutrašnje strane ušne školjke ili
na unutrašnju stranu leve butine.
Obeležavanje pasa sprovode isključivo veterinari zaposleni u veterinarskim stanicama i veterinarskim ambulantama u kojima se obavlja  vakcinacija pasa protiv besnila.
Pravilnik o potvrdi o vakcinaciji protiv besnila pasa i mačaka,kao i evidenciji o vakcinisanim psima i mačkama (“Službeni glasnik RS”br.91/05) nalaže da potvrda o vakcinaciji protiv besnila sadrži  podatke o obeležavanju psa(broj mikročipa ili tetovir broj,datum obeležavanja,lokcija mikročipa ili tetovir broja,naziv veterinarske stanice,odnosno ambulante koja je izvršila obeležavanje,ime i prezime veterinara koji je izvrsio obeležavanje).
Takodje, pasoš za pse I mačke (passport for dogs and cats) zahteva podatke o obeležavanju  i potvrdu o vakcinaciji protiv besnila. 
Prednosti obeležavanja pasa i vodjenje adekvatne evidencije obezbedjuju lakše praćenje epizootiološke situacije u zemlji i kretanje životinja.Na ovaj način se rešava  problem izgubljenih pasa i omogućava putovanje našim ljubimcima u bilo koju stranu zemlju.Takodje, u velikoj meri se rešava  problem pasa lutalica i napustenih pasa,kao i problem neodgovornih vlasnika.


 

 

 
limundo
Copyright © 2007 - 2010 by alesvet All rights reserved . Design by bcc - BccRacunari