Veterinarska Ambulanta Alessandra,Varovnička Br: 6 ,Beograd,Srbija, 011-2401-047 ,063-243-201 , 063-8736- 286

Echinococcus granulosus , Echinococcus

EHINOKOKOZA,Echinococcus granulosus , Echinococcus

          Ehinokokoza je  crevna,parazitska bolest pasa i mačaka.Izaziva je pantljičara koja pripada klasi  Cestoda i rodu Echinococcus.Odrasli oblik pantljičare-Echinococcus granulosus je stanovnik tankog creva i njeno prisustvo najčešće protiče bez vidljivih simptoma,a njihov broj u crevu psa može iznositi nekoliko hiljada.
Gradja pantljičare je člankovita, zadnji članci se odvajaju od parazita i sa izmetom izbacuje u spoljašnju sredinu.Zreo članak je ispunjen jajima,kojih može da bude I nekoliko stotina.Tako jaja dospevaju u spoljašnju sredinu i predstavljaju infektivni materijal za stoku i čoveka.
Jaja uneta u prelaznog domaćina (svinja,krava,ovca ili čovek) se raspadaju,iz njih se oslobadjaju  embrioni koji ulaze u krv ili limfu  i dalje se rasejavaju po organizmu.Organi u kojima se zadržavaju su:jetra,slezina,pluća,bubrezi,mišići,srce,kosti i mozak.Na mestima gde se zadržavaju embrioni stvaraju se CISTE ispunjene tečnošću.Veliki broj cista na organu ugrožava život obolele životinje ili čoveka,zbog opasnosti od pucanja mehura i pojave reakcije organizma koja dovodi do šoka.Ova bolest se ne leči kod prelaznih domaćina-svinje,krave,ovce,koze.
Psi i mačke se zaraze kada pojedu organe na kojima  se nalazile ciste.Iz njih  se u crevima razvijaju odrasli oblici od kojih se  u spoljašnju sredinu ,putem izmeta izbacuju jaja pantljičara.
Širenje ove bolesti može se sprečiti redovnim čišćenjem naših kućnih ljubimaca od crevnih parazita.Tretman dehelmitizacije treba sprovoditi na 4 meseca.Na Echinococcus
deluje više aktivnih materija,a najčešće se koriste preparati koji sadrže Prazikvantel.
Čovek se  može zaraziti jajima Ehinococcusa  direktnim kontaktom sa psom ili mačkom , kao  i konzumiranjem neopranog voća i povrća na kojima se nalaze jaja parazita.Iako su vlasnici pasa I mačaka kategorija sa povećanim rizikom,ni ostali nisu poštedjeni ove opasnosti. Naročitu opasnost predstavljaju psi lutalice,koji su bez veterinarskog nadzora  i kod kojih se ne vrši redovna dehelmintizacija.
Razvojni put kod čoveka je isti kao i kod domaćih životinja.Kad čovek unese jaje ove pantljičare kod njega se razvijaju mehurovi-hidatidozne ciste.
Njihova lokalizacija varira,jer postoje dve vrste echinococcusa.Najčešće se nalaze na jetri I plućima,a zatim na slezini,mozgu i kostima Cista raste,pritiska okolno tkivo organa i ometa njegovu funkciju .Život obolelog je ugrožen u slučaju pucanja ciste. Najefikasniji način lečenja ehinokoknih cista je(ukoliko je moguće) njeno  kompletno hirurško odstranjivanje.Prema statistici,kod dece je najfrekfentnija pojava cisti na jetri i bubrezima .
Ova bolest ima ekonomski značaj za uzgajivače stoke,zato sto se zbog odbacivanja mnogih organa smanuje vrednost zaklane životinje.
Na vlasnicima pasa I mačaka je da sprovodjenjem redovnog čišćenja protiv parazita zaštite svoj  i život svog ljubimca.Organe zaklanih životinja ne treba koristiti u njihovoj ishrani.Sumnjivi organi  za koje se utvrdi da su oboleli se spaljuju.Da bi smo zaštitili sebe neophodna je redovna higijena nakon svakog kontakta sa životinjom.

                                                                       Golubovic Aleksandra,dr vet.med.

 

 
limundo
Copyright © 2007 - 2010 by alesvet All rights reserved . Design by bcc - BccRacunari